سامانه جامع شایسته سالاری و مشوق های مالی

شایسته سالاری بر مبنای ارزیابی عملکرد

اندازه گیری میزان شایستگی و ارزیابی عملکرد پرسنل بانک بر اساس چیزی در حدود 60 شاخص .

ادامه مطلب
مشوق های مالی

سامانه جمع آوری، پردازش و پرداخت مشوق های مالی شامل اضافه کار و پاداش همکاران سطح شعب

ادامه مطلب
درباره شایسته سالاری و سازمان

از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران در بیشتر سازمانها، شناسايي افراد شايسته در سازمان می باشد

ادامه مطلب
  • تعیین سطح علمی، عملی و رفتاری کارکنان
  • بانک سوالات استاندارد با بیش از 3000 سوال طبقه بندی شده
  • تشکیل کارگروه طراحی و تصحیحی و طبقه بندی سوالات پیش و پس از هر دوره برگزاری آزمون
  • سیستم ارتقا، انتصاب، جابه جایی همکاران بر اساس کارنامه شایستگی آنها
  • برگزاری آزمون های منسجم و طبقه بندی شده هر شش ماه یکبار

همکاران جهت اطلاعات بیشتر می توانند با واحد امور کارکنان مدیریت تهران بزرگ در تماس باشند